Hasslövs Bygdeskola är en friskola sedan 2002 och ligger naturskönt nedanför Hallandsås.  Klasserna sträcker sig från förskola till årskurs 6 och skolan erbjuder även fritidshem.

 Att vara hos oss ska kännas tryggt och våra elever ska kunna vara sig själva, bli sedda och respekterade för den man är. Våra elever trivs och föräldrarna har stort inflytande, de korta beslutsvägarna ger unika möjligheter.

Skolans pedagogik är allmän men med specialinriktning på engelska och IT. 
Engelska startar redan i förskoleklass, för att eleverna så småningom ska komma mycket väl förberedda till högstadiet, med hög måluppfyllelse och goda studieresultat. Eleverna ska lära sig använda IT som ett verktyg i utbildningen, med gradvis ökad svårighetsgrad.
 
 Lärartätheten är hög och varje barns individuella nyfikenhet och förmågor tas tillvara av våra duktiga pedagoger.

Med vår egen skolbuss finns möjlighet för skolskjuts utanför byn.

Vi välkomnar och har plats för fler barn.

När du är medlem i Hasslöv Skola Ideell Förening är du med och kan påverka skolan och värna för en levande by.
Bli medlem: sätt in medlemsavgift 
200 kr/familj på BG 5444-3049, märk betalningen med namn och adress eller namn och e-post

AKTUELLT:

Vi söker ny tjänst som rektor kombinerad föskolechef se dokument längre ned på sidan.


-intresseanmälan förskola finns längre ner på sidan.
 

Hasslövs Bygdeskola
Pehr Osbecks väg 7
312 97 Laholm

telefon 0430-26127
t.f. rektor veronica svensson
anträffbar mån-tors fm

0430/23900,
rektorn@hasslovsbygdeskola.se

FÖRSKOLA:
Vi har fortfarande inget startdatum för vår förskola men till vänster finns en intresseanmälan om det är så att du/ni är intresserade av att placera ert/era barn hos oss när det är färdigt. Självklart är inte anmälan bindande utan bara att det finns ett intresse. Skicka in det till styrelsen@hasslovsbygdeskola.se