Hasslövs Bygdeskola är en friskola sedan 2002 och ligger naturskönt nedanför norra sidan av Hallandsås. Skolan sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6 och skolan erbjuder även fritidshem. Förskolan finns för åldrarna 1-5år.

 Att vara hos oss ska kännas tryggt och våra elever ska kunna vara sig själva, bli sedda och respekterade för den man är. Våra elever trivs och föräldrarna har stort inflytande, de korta beslutsvägarna ger unika möjligheter.

Skolans pedagogik är allmän  med en hög lärartäthet och där varje barns individuella nyfikenhet och förmågor tas tillvara av våra duktiga pedagoger. 
Engelska startar redan i förskoleklass, för att eleverna så småningom ska komma mycket väl förberedda till högstadiet, med hög måluppfyllelse och goda studieresultat. 

Med vår egen skolbuss finns möjlighet för skolskjuts utanför byn.

Vi välkomnar och har plats för fler barn!.

 -intresseanmälan förskola finns  under fliken förskola.
 

Hasslövs Bygdeskola
Pehr Osbecks väg 7
312 97 Laholm

telefon 0430-26127

t.f. rektor
anträffbar mån-tors fm

0703621215 lämna sms om ingen svarar.
rektorn@hasslovsbygdeskola.se