Välkommen till förskolan Hasselbo!

Förskolan Hasselbo är vårt senaste tillskott i vår verksamhet.
Barngruppen består av ca 15 barn i åldrarna 1-5 år.  Förskolan har öppet från kl 6 på morgonen till kl 18 på kvällen.
 Suzanne , Cicci, Ann och Therese  heter personalen som hjälps åt att ta hand om barnen och har ansvaret för verksamheten.
Vi på Hasselbo vill ge barnen en trygg och trivsam miljö med
många goda minnen av förskoletiden. Vi utgår från vårt
styrdokument som är läroplanen för förskolan,samt
kommer följa Hasslövs skolas inriktning på
utomhuspedagogik med särskilt intresse för natur.
Vi bemöter varje barn utifrån sina egna förutsättningar.
Genom gott bemötande, vara goda förebilder och tillhandahålla en
inspirerande miljö ger vi goda förutsättningar för varje individ att
utvecklas optimalt.
Vi vill väcka barnens nyfikenhet till ett lustfyllt och lekfullt lärande. Barnen står i fokus och vi önskar att de ska
utvecklas till självständiga och kreativa individer.

Förskolan har tillgång till skolans buss som kan användas till att
åka på utflykter med.
Maten lagas från grunden i skolans kök.

 

Kontaktar förskolan gör du på telefon: 0700340449 eller
e-post: forskolanhasselbo@gmail.com

Förskoletaxan följer kommunens riktlinjer och det är två månaders uppsägning på platserna.

Allmän förskola: Från höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till kostnadsfri förskola under minst 525 timmar om året. Det innebär att barnet är garanterat förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, men inte under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov eller jullov. Hasselbo tillämpar det genom att erbjuda 3dagar/vecka kl 9-14.

Urvalsgrunder vid placering är: 
1. anmälningsdatum
Vid ledig plats på förskolan erbjuds den i turordning enligt gällande kölista. Tackar man nej, flyttas man ner till sista plats i kölistan. Datum som gäller i kölistan är den dagen intresseanmälan inkom till förskolan.