Välkommen till förskolan Hasselbo!

Förskolan Hasselbo är en liten förskola som ligger alldeles intill
Hallandsås i byn Hasslöv med dess fantastiska natur.
Barngruppen består av ca 15 barn i åldrarna 1-5 år.
Vi på Hasselbo vill ge barnen en trygg och trivsam miljö med
många goda minnen av förskoletiden. Vi utgår från vårt
styrdokument som är läroplanen för förskolan, lpfö 98 rev 16,samt
kommer följa Hasslövs bygdeskolas inriktning på
utomhuspedagogik med särskilt intresse för natur.
Vi bemöter varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Genom
gott bemötande, vara goda förebilder och tillhandahålla en
inspirerande miljö ger vi goda förutsättningar för varje individ att
utvecklas optimalt. Vi vill väcka barnens nyfikenhet till ett lustfyllt
och lekfullt lärande.Barnen står i fokus och vi önskar att de ska
utvecklas till självständiga och kreativa individer.
Förskolan har tillgång till skolans buss som kan användas till att
åka på utflykter med.
Maten lagas från grunden i skolans kök.