Fritidshemmet Päran

Pärans fritidshem startades höstterminen 2004.
Fritidsverksamheten har öppet från kl. 6-18 varje dag. Öppning  och stängning sammarbetas med förskolan medan eftermiddagarna tillbringas på skolgården eller i fritidslokalen.
Frukost och mellanmål serveras för barnen varje dag.
Vi har olika aktiviteter under veckan. Det kan vara utedagar, högläsning, aktiviteter bestämda av barnen, avslappning och mycket mer. Det finns också tid för fri lek, utevistelse och roliga aktiviteter i vår gymnastiksal.