Tommy kör skolbussen
och är vaktmästare.

Biggan lagar maten.

                         
 

Rosie Nilsson
ansvarar för 4-6

Vi startade som friskola höstterminen 2002 genom att överta de befintliga kommunala lokalerna.
 Vi är uppdelade i 3 klasser. F-klass, 1-3 och 4-6.


 

Vår verksamhetside:
Skola och fritidsverksamhet skall bedrivas som en ickekommersiell friskola, där de korta beslutsvägarna ger unika möjligheter. Verksamheten skall bedrivas i en nära och förtroendefull relation med hem och hembygd. ALLA på skolan ska känna sig sedda och stimuleras till fortsatt utveckling.

Vår vision:
Det finns fortfarande små, trygga skolor där alla barn blir sedda.
Hasslövs skola är en sund, mysig och gemytlig skola.

Skolan drivs som en ideell förening, med styrelse där majoriteten är föräldrar till barn på skolan.
 Undervisningen följer gällande läroplan, LPO 11 och skolverkets nationella kursplaner för grundskolan.